Highlight

Image
Image

LATIHAN KAWAD KECEMASAN STAFF PSPE & PTMK KAMPUS PEKAN BERSAMA PASUKAN PENYELAMAT & KEBAKARAN (BOMBA) PERAMU, PEKAN

17 OGOS 2023
UMPSA, KAMPUS PEKAN

Warga kerja Pusat Sumber Pengajaran e-Pembelajaran (PSPe) dan Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) bersama-sama tenaga kerja yang berada di bangunan Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) telah bersama-sama menjayakan sesi latihan kebakaran bersama Balai Bomba Dan Penyelamat Peramu Pekan. Objektif bagi penganjuran latihan ini adalah untuk mempertingkatkan lagi tahap kerjasama dan siap siaga kesemua tenaga kerja yang berada di bangunan PTMK ini dalam menghadapi situasi kebakaran yang mungkin berlaku. Seramai 11 anggota dari Pasukan Bomba dan penyelamat Pekan telah terlibat dalam latihan tersebut. Menurut penyelaras program Encik Muhamad Badrulisham Bin Md Desa Badrul (Incident Comander), latihan kebakaran bersama anggota bomba ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan dalam memastikan kesemua kakitangan yang berada atau bekerja di bangunan PTMK ini bersedia menghadapi pelbagai keadaan kecemasan. Beliau juga menekankan pentingnya latihan berkala bagi meningkatkan kecekapan dan keselamatan warga kerja UMPSA terutamanya bagi mereka yang berada di bangunan PTMK dalam tugas-tugas penyelamatan sebenar.

PROGRAM INOVASI TEKNOLOGI BERSAMA KOMUNITI (PELAJAR IPT) SIRI 2

19 OGOS 2023
MAKMAL KOMPUTER PUSAT SAINS MATEMATIK (PSM) UMPSA

Pusat Sumber Pengajaran e-Pembelajaran (PSPe), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), sekali lagi menganjurkan program bersama komuniti (siri 2) dimana ianya melibatkan penyertaan pelajar dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Kuantan & Pusat Giat Mara, Kuantan. Berkonsepkan “Perkongsian Teknologi Pendidikan”, program bersama komuniti ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada institusi jemputan dan objektif penganjuran program ini adalah untuk berkongsi kepakaran dalam inovasi teknologi pendidikan pada hari ini kepada para pelajar. Dimana ianya berfokuskan kepada pengenalan asas bagi pembangunan kandungan digital dalam pembelajaran. Ini secara tidak langsung membantu para pelajar dalam pengaplikasian sistem & teknologi yang terkini bagi memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Modul pembelajaran bagi sesi ini boleh diikuti secara percuma oleh semua peserta melalui pelantar https://ilmu.umpadvanced.edu.my/ILMU/

Penganjuran program ini adalah selari dengan Pelan Pelaksanaan Dasar (PPD) Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) dibawah inisiatif Menggalakkan Penggunaan Platform Digital Secara Beretika yang mana menerapkan penggunaan media digital yang beretika ke dalam program akademik serta aktiviti kokurikulum di sekolah dan IPT. Ia sejajar dengan hasrat menjadikan universiti untuk masyarakat yang bukan sahaja memberi tumpuan dalam aspek akademik semata- mata, malah memberikan perkongsian yang bermanfaat kepada komuniti melalui program khidmat masyarakat.

Pihak PSPe juga mengalu-alukan penajaan dari badan-badan korporat dan persendirian dalam menjayakan siri #inovasiteknologibersamakomuniti dimasa akan datang. Pelbagai maklumat terkini bagi inisiatif e-pembelajaran UMPSA dengan melayari portal PSPe https://cirel.ump.edu.my/index.php/en/

PROGRAM PERKASA TEKNOLOGI BERSAMA SMK SRI PEKANBENGKEL SEMAKAN BAHAN KANDUNGAN DIGITAL (MICRO-CREDENTIALS)PROGRAM INOVASI TEKNOLOGI BERSAMA KOMUNITI (PELAJAR IPT)GLOBAL CLASSROOM INITIATIVE : "WITH THE WORLD : INTERNATIONAL ONLINE PROGRAM WITH OSAKA GAKUGEI SENIOR HIGH SCHOOL, JAPAN
Image
Image

Initiatives

Blended Learning
Micro-Credentials
Global Classroom

Platforms

KALAM
UDAS
TINTA

Talk Series

Facilities

Global Classroom

iSTUDIO

iLEARN

Feel free toRECORD and DEVELOPYour Digital Content for teaching and learning.

Image