Centre of Instructional
Resources & e-Learning (CIReL)

Highlight

LAWATAN KERJA TEKNIKAL PSPe KE AL-HIJRAH MEDIA CORPORATION & MEDIA PRIMA BERHAD (TV3)

Seramai enam (6) orang staf Pusat Sumber Pengajaran & e-Pembelajaran (PSPe) yang diketuai oleh Dr. Al-Fahim Mubarak Ali (Ketua Teknikal PSPe) telah mengadakan sesi lawatan kerja teknikal ke Al-Hijrah Media Corporation dan juga Media Prima berhad (TV3) pada 14 hingga 16 Jun 2022 yang lalu.

Lawatan kerja teknikal ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pendedahan berkenaan skop kendalian teknikal dalam bidang penyiaran serta pembangunan kandungan kreatif dan juga digital seiring dengan keperluan teknologi dunia hari ini. Sepertimana yang sediamaklum, pandemik COVID-19 yang melanda dunia sehingga ke hari ini, telah merubah skop penyampaian dan juga medium perantaraan dalam menyampaikan maklumat dan sebagainya. Di samping itu, lawatan kerja ini juga dapat memberikan peluang kepada pihak PSPe meneroka kerjasama strategik bersama agensi luar sekaligus melahirkan idea-idea yang baharu. 
KLINIK e-PEMBELAJARAN BAGI PELANTAR KALAM & UDAS


BENGKEL SEMAKAN AKHIR DRAFT DOKUMEN MASTERPLAN e-LEARNING UMP 2021-2025 

SESI PERKONGSIAN TEKNIKAL DAN PEMBANGUNAN STUDIO DARIPADA PIHAK UMPA KE iSTUDIO PSPe
SESI PERKONGSIAN BAGI PEMBANGUNAN KURSUS 
DI PELANTAR TINTA 

Image
Image

Initiatives

Blended Learning
Modular Course
Micro-credential
Global Classroom

Platforms

KALAM
UDAS
TINTA

Talk Series

Facilities

Global Classroom

iSTUDIO

iLEARN

Feel free toRECORD and DEVELOPYour Digital Content for teaching and learning.