KLINIK e-PEMBELAJARAN OLEH PSPe

Image
Image

Program klinik e-pembelajaran adalah diantara inisiatif dan juga pendekatan baharu yang dijalankan oleh Pihak Pengurusan Pusat Sumber Pengajaran & e-Pembelajaran (PSPe). Pendekatan atau kaedah ini adalah bertujuan untuk membantu para pensyarah dan juga tenaga pengajar yang mempunyai masalah bagi penggunaan sistem dan teknologi bagi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian.

Bermula Januari sehingga ke April 2022, sebanyak lapan (8) sesi klinik e-pembelajaran telah dijalankan dimana setiap sesi ini dibantu oleh pakar-pakar yang telah dilantik oleh pihak PSPe mengikut kepakaran masing-masing. Sesi “one-to-one” selama 30 minit ini akan membantu para pensyarah atau tenaga pengajar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Program ini dijalankan secara dalam talian bagi memudahkan para peserta dalam mendapatkan khidmat perundingan secara terus dan berfokus.

Sesi klinik e-pembelajaran ini diadakan secara berterusan (mengikut tarikh yang telah ditetapkan) oleh pihak PSPe dimana objektif penganjuran sesi klinik ini adalah bagi memastikan para pensyarah dan juga tenaga pengajar di UMP ini mahir dengan kesemua sistem dan teknologi pengajaran dan pembelajaran dalam talian.

Pelbagai berita dan maklumat berkenaan inisiatif e-pembelajaran UMP boleh didapati di portal kami https://cirel.ump.edu.mydan sebarang pertanyaan lanjut boleh terus menghubungi kami di talian 09 – 4315054 atau email cirel_admin@ump.edu.my