DIRECTOR's NOTE

PROFESOR MADYA Ts. DR AISHAH ABU BAKAR

PENGARAH
PUSAT SUMBER PENGAJARAN DAN e-PEMBELAJARAN (PSPe)
Image

Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan SELAMAT TAHUN BAHARU 2021 kepada semua warga Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan para pembaca sakalian. Sepertimana kita semua sedia maklum, tahun 2020 adalah tahun yang mencabar bagi kita semua dimana pandemik COVID-19 sedikit sebanyak mengubah pola kehidupan seharian kita. Dunia pendidikan juga menerima tempias perubahan ini dimana pendekatan serta penyampaian bagi sistem pembelajaran negara juga berubah. Oleh yang demikian, kami di PSPe telah merancang pelbagai aktiviti yang berteraskan dalam talian bagi tahun 2021 seiring dengan keperluan negara pada masa kini.

‘Amazing 2021’ adalah tema yang dibawa oleh PSPe bagi memastikan semua inisiatif e-pembelajaran yang telah dirancang akan dapat dicapai dengan jayanya. Diantara inisiatif yang akan diperhebatkan pertama adalah pembelajaran teradun yang bermakna dan lebih lancar melalui server KALAM yang baharu dan pelantar pentaksiran berasingan. Inisiatif kedua melibatkan pembangunan kursus-kursus modular yang akan ditawarkan dalam bentuk dalam talian atau juga dikenali sebagai ‘micro-credentials’. Beberapa jenis micro-credentials yang baharu akan dimulakan selain dari Modular Course TVET Online (MCTO) sedia ada iaitu Micro-credential Industry (MCI) dan Micro-credential Global Classroom (MCGC). MCI menyasarkan kursus dalam talian yang diperlukan oleh pihak industri dan berpacukan industri bagi tujuan peningkatan kemahiran dan pengiktirafan. Dengan kekuatan UMP sedia ada dari aspek jaringan industri yang kuat, MCI ini akan dapat diupayakan dengan membangunkan kursus dalam talian secara usaha sama. Kursus-kursus modular dalam talian ini akan ditawarkan pada pelantar UMPMOOC yang sedang rancak dibangunkan oleh pihak UMP Advance (UMPA) bagi memudahkan urusan penawaran kursus MOOCs UMP dan kursus-kursus lain secara dalam talian. Penawaran kursus secara dalam talian ini bukan sahaja disasarkan kepada pelajar UMP dan masyarakat luar tempatan, tetapi ianya juga akan dapat di ekses oleh peserta antarabangsa, lantas meletakkan UMP di peta dunia dalam penawaran kursus dalam talian yang berkualiti.

PSPe juga pada tahun ini akan memantapkan inisiatif ketiga iaitu “Global Classroom (GC)” yang telah dimulakan sejak 2018. Bagi menaiktaraf inisiatif ini dari tahap Basic kepada Standard, inisiatif GC ini akan di buka untuk dilaksanakan secara dalam talian yang berstruktur melalui Micro-Credential Global Classroom (MCGC). Jalinan kerjasama yang telah terbentuk diantara UMP dan rakan kolaborasi luar negara akan dapat di perkuatkan lagi dengan pembangunan MCGC. Buat masa ini MCGC sedang dibangunkan oleh UMP bersama BINUS Universiti Indonesia.

Pihak PSPe sedar akan semua inisiatf ini tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan dari pihak pusat. Oleh yang demikian diperingkat pusat, pihak PSPe komited menyediakan perkhidmatan sokongan bagi pembangunan bahan digital melalui kemudahan iStudio dan ruang PdP bagi aktivtiti Global Classroom yang telah dinaiktaraf. Kami amat mengalu-alukan semua staff UMP untuk memanfaatkan kemudahan yang tersedia ini dan menerapkan konsep ‘Learning Space’ yang akan perkenalkan di Studio-Learning Space Gambang.

Akhir kata, kami di PSPe bersedia dan mengalu-alukan kerjasama akrab diantara kita agar kita dapat merealisasikan PdP dalam talian yang berkualiti dan bermakna sekaligus dapat menjalankan kehidupan dalam norma baharu.

Terima kasih.