GLOBALCLASSROOM

CIReL menyokong pelaksanaan aktiviti global classroom menerusi inisiatif Collaborative Open Online Learning (COIL) bersama universiti antarabangsa yang selari dengan halatuju KPT untuk mempromosikan pembelajaran fleksibel melalui teknologi ICT. 3 kriteria Global Classroom iaitu Basic, Standard dan Advance

Image
Proses pembudayaan pembelajaran melalui pendekatan “Global Classroom” dilihat semkin diterima pakai university dengan graf pencapaian saban tahun yang meningkat, dimana pelajar UMP didedahkan dengan konsep dan cara pembelajaran di luar negara melalui pembelajaran secara terus diatas talian melalui aplikasi ZOOM. Dengan permulaan 2 kursus melalui rakan kerjsama dari luar negara pada tahun 2015, ianya meningkat kepada 59 kursus dengan kerjasama dari luar negara sebanyak 23 buah negara telah dicatatkan pada tahun 2019.
Image
Image
Image
Image

AKTIVITI GLOBAL CLASSROOM 2019

Image
0
Pelajar Tempatan
0
Pelajar Antarabangsa
0
Jumlah Pelajar

GLOBAL CLASSROOM QOLLOQIUM 2019

Dalam memastikan inisiatif “Global Classroom” memberikan impak yang lebih baik kepada UMP, CIReL dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (Jabatan Pendidikan Tinggi) & Majlis Ketua-Ketua e-Pembelajaran IPTA Malaysia (MEIPTA), telah menganjurkan satu program yang bertaraf antarabangsa iaitu, Global Classroom Colloquium 2019 (GC 2019) yang disertai oleh ahli akademik daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta jemputan para penceramah utama dari luar negara seperti Kanada, Arab Saudi dan Indonesia.

SMART COLLABORATIVE CLASSROOM

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA TRIANG, BERA
PAHANG DARUL MAKMUR

Please fill in the form below if you are interested in conducting GC in your lecture
Image